Word Foundation

THE

WORD


Xuquuqda daabacaada, 1906-1916, by HW PERCIVAL.

DUGSIYADA LACAG LA'AAN