La xiriir Word Foundation
Waxaan soo dhaweyneynaa su'aalahaaga, faallooyinka iyo talooyinka:

Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617

Phone: (585) 544-6790
Fakis: (585) 544-6975
E-mail: logos@thewordfoundation.org