Word Foundation

Dimoqraadiyadda waa Is-Xukuumad

Harold Waldwin