Word Foundation

THE

WORD


Xuquuqda daabacaada, 1907-1908, by HW PERCIVAL.

AQOONSIGA AAD U BAAHAN YAHAY TARSANKA.