Word Foundation

dhagaaxda iyo Astaamaheeda

In Light of Fikirka iyo Dareenka

Harold Waldwin